Schouderklachten

Schouderklachten

Schouderklachten zijn veelvoorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. De prevalentie van schouderklachten in de algemene bevolking varieert van 5-47%, afhankelijk van de criteria die hieraan gesteld worden. De incidentie van schouderklachten neemt toe naarmate de leeftijd vordert,  de klachten komen daarnaast vaker voor bij vrouwen.

Schouderklachten kunnen grote invloed hebben op het dagelijks functioneren en de nachtrust. Het verloop van schouderklachten is per persoon verschillend, waarbij recidieven ook regelmatig voorkomen. De gemiddelde duur van schouderklachten is dan ook zeer wisselend, variërend van enkele weken tot (vele) maanden.

In circa 80% van de gevallen gaat het om klachten door een afwijking in de subacromiale ruimte (de ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak). Klachten als een slijmbeursontsteking, peesontsteking, spier- of peesruptuur en pees-calcificaties vallen onder deze groep. Andere regelmatig voorkomende schouderaandoeningen zijn: een frozen shoulder, artrose van het schoudergewricht en/of een van de omliggende gewrichten, instabiliteit van de schouder en uitstralende pijn in de schouder vanuit de nek.


Fysiotherapie bij schouderklachten

De fysiotherapeut kan u helpen bij uw schouderklachten. Door middel van een vraaggesprek in combinatie met het fysiotherapeutisch onderzoek zal de therapeut proberen om de oorzaak van de schouderklachten te achterhalen en het klachtenbeeld duidelijk in kaart te brengen. Wanneer nodig kan er aanvullende beeldvorming door middel van echografie worden uitgevoerd, om zo de specifieke oorzaak nog beter in kaart te brengen. Dit wordt normaliter aanbevolen bij klachten die na 3 maanden nog niet verbeterd zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat gevonden afwijkingen vaak ook asymptomatisch voorkomen.

De fysiotherapeut zal samen met u op basis van de gestelde (fysiotherapeutische) diagnose een behandelplan opstellen. Dit behandelplan bestaat veelal uit een combinatie van informatie en adviezen, oefentherapie en huiswerkoefeningen, mobilisaties van de schouder of schoudergordel en overige behandelmethodes zoals medical taping en ontspanningstechnieken. In specifieke gevallen kan er ook behandeling plaatsvinden door middel van shockwavetherapie.


Adviezen bij schouderklachten

Probeer zoveel mogelijk door te gaan met dagelijkse bezigheden. Vermijd activiteiten en bewegingen waarbij u duidelijk merkt dat de klachten verergeren. Probeer te tillen met beide armen en beperk hierbij het te tillen gewicht. Ook het vermijden van reiken boven het hoofd en het beperken van repeterende bewegingen kan verlichting geven. Indien alle (kleine) bewegingen pijnlijk zijn kan het tijdelijk rust geven van de schouder helpen, probeer de duur hier echter van te beperken (maximaal 3 dagen). Soms kan medicamenteuze behandeling helpen, overleg dit altijd eerst met uw huisarts. 

Neem altijd contact op met uw huisarts of fysiotherapeut in het geval van:

  • klachten ten gevolge van een (groot) trauma
  • (hevige) uitstralende klachten in de arm en vingers, eventueel gepaard met krachtsverlies
  • ernstige- en/of toenemende schouderklachten en/of een ernstige bewegingsbeperking in de schouder
  • bijkomende klachten als koorts, algemeen onwelbevinden en onverklaarbaar gewichtsverlies
  • benauwdheid, pijn op de borst en/of kortademigheid
  • ernstige aandoeningen in de voorgeschiedenis


De fysiotherapeut kan u helpen bij uw schouderklachten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Recente artikelen

CONTACT

Stel je vragen aan Houben Fysiotherapie

Heb je vragen over onze dienstverlening of wil je een keer langskomen? Vul dan het
onderstaande formulier in en we zullen snel contact met je opnemen.