Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen.We zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten en geschillenregeling. Daarnaast zijn we via het Keurmerk register en RBCZ register onderhevig aan het tuchtrecht reguliere en complementaire zorg (TCZ).De klachtenformulieren liggen in de wachtkamer van de praktijk.