Privacy Disclaimer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij Houben Fysiotherapie & Personal Training verwerken persoonsgegevens over u gezien u gebruikt maakt van een van onze diensten. Dit kunnen zorg gerelateerde diensten zijn of sportdiensten. Deze persoonsgegevens zijn in ieder geval altijd door u aan ons gegeven.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen gewone persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Naam, adres en woonplaats gegevens (NAW gegevens)
 • Roepnaam en voorletters
 • Telefoon privé, telefoon werk en telefoon mobiel
 • E-mailadres
 • Hobby’s – Werk

En bijzondere persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Therapeut
 • Huisarts
 • Medische gegevens (b.v. vanuit een specialist)

Deze gegevens kunnen op een aantal manieren aan ons verschaft zijn namelijk via een mondeling gesprek, inschrijfformulier (informed consent), mail of online inschrijving via onze website.

De bovengenoemde verwerkte persoonsgegevens zijn nodig om:

 • Het adequaat leveren van fysiotherapeutische zorgverlening (volgens de wettelijke verplichtingen en dossiervorming eisen)
 • Te mogen en kunnen communiceren met uw zorgverzekering
 • Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt/ cliënt (legitimatieplicht)
 • U te kunnen informeren over wijzigingen omtrent behandelingen en/ of diensten van de praktijk
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakt behandelplan
 • Het kunnen en mogen contacteren van uw huisarts of andere specialisten indien nodig
 • U te kunnen contacteren indien nodig (om b.v. een afspraak te verplaatsen)
 • De financiële afwikkeling te kunnen doen van een door ons geleverde dienst (fysiotherapie behandeling of sportmoment)
 • Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Website bezoek

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, of in de sessie van uw browser staat. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, raadpleeg hiervoor uw browser voor meer informatie.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google om Google Analytics te laten functioneren. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot hebben wij Google geen toestemming gegeven om de informatie verkregen met Google Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Tevens wijzen wij u op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager 

Deze cookie dient sites die gebruik maken van Google Tag Manager om andere scripts en code te laden in een pagina. Zonder deze cookie kunnen andere scripts niet goed functioneren. 

Social media cookies

Op onze site maken wij gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Deze content kunt u gemakkelijk delen via uw eigen account, bijvoorbeeld via de ‘Share’-functie van YouTube. Social media cookies maken dit mogelijk. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevens die zij hiermee verkrijgen, vindt u op de websites van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Heeft u vragen over het privacybeleid of het cookiebeleid? Neem dan contact op via in**@ho*****************.nl

Tenslotte

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op in of via onze website getoond worden. Mocht u op onze website cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via in**@ho*****************.nl of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

Wij zullen deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie.

Chatplatform Tidio

Deze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers direct laat chatten met Houben Fysiotherapie & Personal Training. Wij verzamelen naam, mailadres en telefoonnummer alleen met uw toestemming om de chat te kunnen starten. De berichten en gegevens die worden uitgewisseld worden opgeslagen in de Tidio-applicatie. Zie voor meer informatie het privacy-beleid van Tidio. Houben Fysiotherapie & Personal Training gebruikt deze gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenkomst met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van medische gegevens is 15 jaar. Na deze termijn kunnen de gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunnen uw eigen gegevens ook eerder vernietigd worden.

Delen

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (LogiFit, Intramed en Vecozo) die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. U heeft altijd het recht om de verwerking van uw gegevens in te trekken dit kan via in**@ho*****************.nl

Uw recht op gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en het verkrijgen van uw data:

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren te laten verwijderen maar ook om de door u aangeleverde data in uw bezit te krijgen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of het verkrijgen van data sturen naar e-mail: in**@ho*****************.nl of per post naar Broeksittarderweg 154, 6137 BL Sittard.

Voor wat betreft het recht op dataportabiliteit kunt u de gegevens uit uw medisch dossier verkrijgen van de onderdelen die u ook bij ons heeft aangeleverd. Gegevens die u niet direct of indirect bij ons hebt aangeleverd zijn wij niet verplicht om u te geven (Dit zijn bijvoorbeeld conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die opgesteld zijn door de therapeut). 

Zodra u een e-mail heeft gestuurd zullen wij binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om het

e.e.a. te bespreken. Hier zijn we in het kader van uw privacy wel genoodzaakt om u een aantal vragen te stellen ter identificatie.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De volgende maatregelen hebben wij genomen:

 • Beveiligingssoftware op Apple computers
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje op onze website
 • Wij doen constant software updates
 • De persoonsgegevens en software voor het electronische patienten dossier (EPD) staan op verschillende softwaresystemen. Deze servers staan in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Reglement

U dient zich te kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De fysiotherapeut zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit kunnen waarnemers, andere collega’s, stagiaires of administratieve medewerkers zijn. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien deze gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen en/ of te laten verwijderen.

Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.

Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht zodoende dat het noodzakelijk is dat er statistieken worden gevormd. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt dan zullen deze om uw privacy te waarborgen niet tot uw persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u hier bezwaar toe heeft kunt u dit mededelen aan uw fysiotherapeut. 

Daarnaast zullen gegevens van cliënten niet aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste familie zonder toestemming van de cliënt. 

Klacht

Indien u een klacht heeft kunt u bij ons een klachtenformulier invullen en dan gaan zal onze klachtenfunctionaris contact met u opnemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze privacyverklaring en voorwaarden dan kunt u contact opnemen met praktijk coördinator Robin Vranken (E-mail: ro***@ho********************.nl Telefoonnummer: 046 – 888 1007).