Hoe werkt de vergoeding voor fysiotherapie in 2023?

Hoe werkt de vergoeding voor fysiotherapie in 2023?

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Bij een aanvullende verzekering krijgt u bij ons het volledige tarief van de fysiotherapeutische behandeling vergoed. Door onze investeringen in kwaliteit en organisatie zijn wij voor vrijwel alle zorgverzekeraars voorkeursleverancier. In uw verzekeringspolis kunt u terugvinden of- en hoe u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie bij een niet-chronische indicatie

Veruit de meeste indicaties voor fysiotherapie betreffen een niet-chronische indicatie. Denk hierbij aan de meest voorkomende rug‑, nek‑, schouder- en knieklachten. De vergoeding fysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw (aanvullende-) verzekeringspakket. In uw polis kunt u terugvinden hoe dit bij uw verzekering zit. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan komen de behandelingen fysiotherapie voor eigen rekening. Bij onvoldoende budget of behandelingen in de aanvullende verzekering, komen behandelingen die niet meer vergoed worden voor eigen rekening.

Fysiotherapie bij een chronische indicatie

In bijzondere gevallen komt u mogelijk in aanmerking voor een chronische indicatie. Voorbeelden van deze indicaties zijn een beroerte, fysiotherapie na een (orthopedische) operatie, long-COVID en COPD. Het totaaloverzicht van deze indicaties is terug te vinden op de door de overheid bepaalde ‘Lijst Borst’. Uw therapeut kan u meer informatie geven of en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Bij een nieuwe chronische indicatie komen de eerste 20 behandelingen voor rekening van de aanvullende verzekering. Bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering komen deze eerste 20 behandelingen of een gedeelte hiervan voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering.

Bij de basisverzekering geldt dat de eerste €385,- als eigen risico gedragen moeten worden. Indien fysiotherapie de eerste post op de basisverzekering is, zal dus €385,- eigen risico via de zorgverzekering worden teruggevorderd. De maximale duur van het behandeltraject bij een chronische indicatie is afhankelijk van het soort indicatie.

Fysiotherapie bij artrose van heup of knie

Wanneer u last heeft van klachten ten gevolge van artrose aan de heup of knie, kunt u in aanmerking komen voor een extra vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering. Hierbij geldt dat u op verwijzing van de huisarts, recht heeft op 12 behandelingen fysiotherapie. Deze vergoeding staat los van uw eventuele aanvullende verzekering. Ook hierbij geldt dat de eerste €385,- als eigen risico gedragen moeten worden. Indien fysiotherapie de eerste post op de basisverzekering is, zal dus €385,- eigen risico via de zorgverzekering worden teruggevorderd.

Fysiotherapie bij claudicatio intermittens

Heeft u claudicatio intermittens (etalagebenen) en een verwijzing van uw huisarts of specialist? Dan heeft u recht op 37 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering. De behandelingen zijn geldig binnen een periode van 12 maanden, startend op de datum van de eerste behandeling. Deze vergoeding staat los van uw eventuele aanvullende verzekering. Ook hierbij geldt dat de eerste €385,- als eigen risico gedragen moeten worden. Indien fysiotherapie de eerste post op de basisverzekering is, zal dus €385,- eigen risico via de zorgverzekering worden teruggevorderd.

Behandelingen meenemen naar 2023 (uitsluitend voor CZ-verzekerden)

Was u in 2022 collectief verzekerd bij CZ, had u een aanvullende verzekering met fysiotherapie en kiest u hier in 2023 weer voor? Dan neemt u uw ongebruikte behandelingen (tot een maximum van vijf) automatisch mee naar 2023. U hoeft hier niets voor te doen. Als u in 2023 fysiotherapie nodig heeft, worden eerst uw meegenomen behandelingen uit 2022 ingezet. Daarna wordt aanspraak gemaakt op uw tegoed voor 2023.

Neem bij onduidelijkheden of vragen vrijblijvend contact met ons op of vraag het uw therapeut.

Recente artikelen

CONTACT

Stel je vragen aan Houben Fysiotherapie

Heb je vragen over onze dienstverlening of wil je een keer langskomen? Vul dan het
onderstaande formulier in en we zullen snel contact met je opnemen.