Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

BPPD is een goedaardige vorm van duizeligheid die plotseling, aanvalsgewijs optreedt bij specifieke hoofdposities of bewegingen.

BPPD kenmerkt zich door duizeligheid, misselijkheid en balansproblemen. De klachten zijn dagelijks, veelal in de ochtend, aanwezig. Bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, opstaan uit bed en gaan liggen in bed kunnen de klachten opwekken. Een aanval duurt meestal enkele seconden tot minuten.


Het evenwichtsorgaan en BPPD

Het evenwichtsorgaan ligt in het binnenoor en bestaat uit drie kanalen die met vocht zijn gevuld. Als we ons hoofd bewegen, beweegt het vocht in deze kanalen mee. Op deze manier worden de bewegingen van ons hoofd geregistreerd en kunnen we ons evenwicht behouden.

In ons evenwichtsorgaan zitten steentjes (gruis). Deze steentjes zitten normaalgesproken vastgeplakt aan de trilhaartjes. Raken deze steentjes echter los, dan kunnen ze in één van de drie gehoorkanalen terechtkomen. Als we ons hoofd dan bewegen, bewegen de steentjes met de vloeistof mee in het kanaal, waardoor ons evenwichtsorgaan wordt geprikkeld en we duizeligheid ervaren. Stoppen we met het bewegen van ons hoofd, dan bewegen de steentjes in de vloeistof nog even door. Pas als de steentjes tot stilstand komen verdwijnt de duizeligheid.


De oorzaak van BPPD

Het is niet altijd duidelijk wat de exacte oorzaak van het loslaten van de steentjes is. Soms gebeurt dit na een periode met bedrust, een klap tegen het hoofd of na een operatie. Wel is er een aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van BPPD bekend:

  • Geslacht: vrouwen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van BPPD dan mannen
  • Diagnose migraine
  • Osteoporose / osteopenie
  • Hogere leeftijd
  • Vitamine D tekort
  • Trauma
  • Ingreep aan het gebit


BPPD bij ouderen

Een hogere leeftijd is een risicofactor voor het ontwikkelen van BPPD. Helaas wordt BPPD bij oudere mensen nog wel eens verward met orthostatische hypotensie (duizeligheid die ontstaat als gevolg van een bloeddrukdaling wanneer men rechtop gaat staan). Als de duizeligheid niet alleen optreedt bij het opstaan, maar ook bij het omdraaien of gaan liggen in bed, moet eerder gedacht worden aan BPPD dan aan orthostatische hypotensie. Bij de aanwezigheid van BPPD bij ouderen neemt het valrisico toe met een factor vier.


De diagnostiek bij BPPD

BPPPD kan eenvoudig worden gediagnostiseerd aan de hand van een aantal vragen. Door enkele testen uit te voeren kan worden vastgesteld in welk kanaal de steentjes zitten.


De behandeling van BPPD

De behandeling va BPPD is erop gericht om de steentjes weer op de juist plek te krijgen. Dit gebeurt middels de epley-manoeuvre, het aannemen van een reeks verschillende houdingen. Deze houdingen kunnen de duizeligheid opwekken. De houding dient te worden vastgehouden totdat de duizeligheid helemaal verdwenen is. Vaak neemt de duizeligheid na één behandeling al af. Soms zijn er meerdere behandelingen nodig om de steentjes op de juiste plek te krijgen en de duizeligheid te laten verdwijnen.

Meestal krijgt u ook een oefening voor thuis mee. Heeft u helemaal geen duizeligheidsklachten meer, dan kunt u stoppen met de oefening.

Recente artikelen

CONTACT

Stel je vragen aan Houben Fysiotherapie

Heb je vragen over onze dienstverlening of wil je een keer langskomen? Vul dan het
onderstaande formulier in en we zullen snel contact met je opnemen.